ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ Πριν από τη διενέργεια μιας μυοκτονίας, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί σωστά ο πληθυσμός των παρασίτων. Θόρυβοι μέσα στους τοίχους μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μόλυνσης από ποντίκια.

Ωστόσο, τα έντομα, ακόμη και το ίδιο το κτίριο μπορεί να κάνει παρόμοια θορύβους και να απαιτούν διαφορετικές λύσεις.ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Όλες οι πιθανές θέσεις σίτισης και τα σημεία εισόδου των τρωκτικών πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Ανθρώπινες πηγές τροφίμων πρέπει να διατηρούνται σε μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία με σφιχτά καπάκια. Τα δοχεία απορριμμάτων πρέπει να είναι εξίσου ανθεκτικά και σφραγισμένα. Πάγκοι, νεροχύτες και πατώματα στην κουζίνα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και όλα τα πιθανά σημεία εισόδου θα πρέπει να σφραγίζονται. Ρωγμές και τρύπες θα πρέπει να σφραγίζονται με χάλυβα ή σκυρόδεμα. Οι ανοικτές περιοχές γύρω από τους σωλήνες, τους αγωγούς αερίου και τους αεραγωγούς πρέπει επίσης να σφραγίζονται. Τρύπες τόσο μικρές όσο η γόμα του μολυβιού μπορεί να επιτρέψουν την είσοδο και δεν θα πρέπει να αγνοηθεί.

Οι τεχνικές εξόντωσης ποικίλλουν από παγίδες με δολώματα μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα στο σπίτι, αν δεν τοποθετηθούν σωστά. Παγίδες κόλλας ομοίως χρησιμοποιούνται σε ποντίκια, αλλά απαιτούν επίσης την κατάλληλη τοποθέτηση για να είναι αποτελεσματικές. Όλες οι παγίδες απαιτούν μια βαθιά γνώση των συνηθειών του ποντικιού και τη συμπεριφορά τους ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Τα δολώματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, αλλά φέρουν αυξημένο κίνδυνο. Ακατάλληλη τοποθέτηση και χρήση δολωμάτων μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και τα άγρια ζώα. Απαιτείται προσοχή και εμπειρία.

Παρασιτώσεις από ποντίκια είναι ενοχλητικές και επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Τα ποντίκια τρέφονται με ανθρώπινες τροφές και μπορούν να καταστρέψουν τα χάρτινα και πλαστικά κουτιά προκειμένου να κατασκευάσουν τις φωλιές τους. Ούρα, σάλιο και περιττώματα μερικών ποντικών μπορεί να περιέχουν ιούς και βακτήρια, όπως η σαλμονέλα και λεπτοσπείρωση. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξοντωθούν. Καλό θα είναι να αναλάβουμε δράση με το πρώτο σημάδι μιας μόλυνσης από ποντίκια. Ο πληθυσμός αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφθεί. Είναι καλύτερο να γίνει η στόχευση της μόλυνσης όταν οι αποικίες είναι ακόμα μικρές.

Οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι εξόντωσης είναι εκείνες που χορηγούνται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ελέγχου παρασίτων.

Επικοινωνήστε με τον ειδικό μας για να μεριμνήσει για την επιθεώρηση και την εξόντωσή τους.

Η δραστηριότητα των οικιακών ποντικών και των αρουραίων είναι ιδιαίτερα βλαπτική για τις κατασκευές (δομικές ζημιές, βραχυκυκλώματα κλπ.), τις ζημιές που προκαλούν στα αποθηκευμένα τρόφιμα καθώς και για την δημόσια υγεία εξαιτίας των ασθενειών που μεταδίδουν (λεπτοσπείρωση, πανώλη, τύφο, τοξοπλάσμωση).
Η εξόντωση τους είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και ανάλογα με την ένταση και το μέγεθος του προβλήματος χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, που περιλαμβάνουν από μέτρα εξυγίανσης του χώρου, χρήση ειδικών παγίδων μέχρι και την χρήση χημικών τρωκτικοκτόνων. Τα χημικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κύρια χαρακτηριστικά:

α) αποτελεσματικά για όλα τα είδη των ποντικών και αρουραίων
β) ιδιαίτερα προσελκυστικά ώστε να εξασφαλιστεί η σίγουρη κατανάλωση από τα ποντίκια
γ) τα ποντίκια εξοντώνονται σε διάστημα 4-6 ημερών, ώστε να αποφύγουμε την «δολωματοφοβία»
δ) είναι αντιπηκτικά 2ης γενιάς (μικρές δόσεις για το θανατηφόρο αποτέλεσμα)
ε) τα ποντίκια πεθαίνουν από εσωτερική αιμορραγία στις φωλιές τους και συνήθως δεν μυρίζουν
Οι εφαρμογές και ο σχεδιασμός της καταπολέμησης γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΠΟΝΤΙΚΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Μυοκτονία

Μυοκτονία καλείται το σύνολο των ενεργειών, που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου από τρωκτικά .Περιλαμβάνει τρία σταδία:
1)ΠΡΟΛΗΨΗ .
2)ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
3)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ: Είναι οι ενέργειες , που κατά την εκτέλεση τους δυσκολεύουμε τις προσπάθειες επιβίωσης των τρωκτικών. Οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες ή τις ιδιότητες των τρωκτικών. Κατευθύνονται από τον ειδικό τεχνικό και εκτελούνται σε συνεργασία με τον πελάτη.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών που αποσκοπούν στην εξόντωση των τρωκτικών. Σαν πρώτη ενέργεια αναφέρεται η ταυτοποίηση του είδους πχ ( ποντικούς – αρουραίους κ.λπ. ). Αυτή η εργασία επιτυγχάνεται με την αναζήτηση των ιχνών ( αποχωρήματα – ροκανίσματα – ζημιές ή ως και οπτική επαφή ) όπου μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τον συνολικό πληθυσμό των τρωκτικών, τους διαδρόμους και τα περάσματα τους. Οι κολλητικές παγίδες και οι φάκες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε μικρές προσβολές αλλά σίγουρα γίνονται «αναγνωρίσιμες» από τα τρωκτικά μετά από 3 ή 4 ημέρες. Οι δολωματικές εφαρμογές είναι αυτές που προσδίδουν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα. Αφορά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με μηχανισμό ανοίγματος ασφαλείας (προδιαγραφών HACCP,ISO).

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: Γίνεται με τακτικό έλεγχο και επαναδόλωση των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας.

Η κοινωνία των τρωκτικών είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένη, ώστε μόνο με σωστό προγραμματισμό μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, γι αυτό ξεκινάμε πάντα με ένα πρόγραμμα καταπολέμησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
1η Φάση : Λεπτομερής έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου. Τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε ζώνες εξωτερικά και εσωτερικά των κτιριακών εγκαταστάσεων σε αποστάσεις ανάλογα με την προσβολή.

2η Φάση Σε διάστημα 6- 7 ημερών, μετά την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών, γίνεται έλεγχος και επαναδόλωση. Το στάδιο αυτό επαναλαμβάνεται εάν είναι απαραίτητο, μέχρι να παρατηρηθεί μείωση της κατανάλωσης των δολωμάτων στους σταθμούς. Σε όσους δεν έχει παρατηρηθεί κατανάλωση τροφής, τους αλλάζουμε θέση.
Τελευταία Φάση : Δολώνουμε τους δολωματικούς σταθμούς με καινούρια δολώματα και ελέγχοντας στη συνέχεια ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο, προλαβαίνουμε οποιαδήποτε νέα είσοδο τρωκτικών.

Προϋποθέσεις : Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επισημανθεί τα σημεία εισόδου των τρωκτικών και να έχουν ελεγχθεί.

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : Η τοποθέτηση των δολωμάτων σε σταθμούς είναι απαραίτητη γιατί:

 • Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και τρέφονται σε προφυλαγμένα μέρη.
 • Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα αλλοιώσουν και συνεπώς να μειώσουν την αποτελεσματικότητα τους (ελκυστικότητα- δραστικότητα).
 • Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σταθερά με ειδικά στηρίγματα έτσι ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος διασκόρπισης του φαρμάκου και να έρθει σε επαφή με το προσωπικό σας, επισκέπτες και ζώα που δεν είναι στόχος εξόντωσης.
 • Πιστή εφαρμογή της οδηγίας 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν σε ειδικές ενδεικτικές ταμπέλες και η θέση τους θα υποδεικνύεται στο ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου.

ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ :

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι δολώματα σε διάφορες μορφές και με διαφορετικές δραστικές ουσίες (συχνή εναλλαγή τους) έτσι ώστε να μην δημιουργείται τυχόν ανθεκτικότητα στα τρωκτικά. Τα μυοκτόνα δολώματα είναι αντιπηκτικά « νέας γενιάς» των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους ( δεν την αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση ). Η λήψη της δόσης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το τρωκτικό να πεθαίνει 3 – 10 ημέρες αργότερα και στη συνέχεια να μουμιοποιείται, χωρίς να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές.

Μικρές επεμβάσεις ή Άμεσες. Είναι δυνατόν να επέμβουμε, με παγίδες που έχουν κολλώδη επιφάνεια με ελκυστική ουσία, σε περιορισμένο χώρο ή εκεί όπου δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών.

ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ

 

Μυοκτονία

Τα Τρωκτικά και η Καταπολέμησή τους

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία εργασία ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Ξεκινώντας το έργο της μυοκτονίας πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο.

Το δεύτερο βήμα της μυοκτονίας είναι η εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που τυχόν υπάρχουν και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στο χώρο. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν τα σημεία από τα οποία τα τρωκτικά προμηθεύονται την τροφή τους έτσι  ώστε να εξαλείψουμε τις πηγές τροφής των τρωκτικών.

Στη συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτώνται από τον χώρο και τον πληθυσμό όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας και γι’ αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης.

Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας.

Η παρουσία ποντικών και αρουραίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία καθώς:

Είναι μηχανικοί φορείς μικροοργανισμών, μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανα τους (σαλμονέλες, παράσιτα όπως Hymenolepis diminuta) και με τα ούρα τους (λεπτόσπειρες).

Ρυπαίνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα, τα ούρα, τις τρίχες και το σμήγμα του δέρματος τους και τα καθιστούν ακατάλληλα ή μειώνουν την εμπορική τους αξία.

Τρώνε τα τρόφιμα. Υπολογίζεται ότι ένας αρουραίος καταναλώνει ημερησίως 28g περίπου ξηρής τροφής, ενώ ένας ποντικός 3-4g περίπου.
Καταστρέφουν την συσκευασία των τροφίμων. Το κόστος της επανασυσκευασίας ξεπερνά κατά πολύ την αξία του τροφίμου που κατανάλωσαν.
Προξενούν βλάβες στα ηλεκτρικά καλώδια και στους αγωγούς από μολύβι, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι βραχυκυκλωμάτων ή διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως, πυρκαγιάς  ή πλημμύρας.

Επιμύες και Μύες

Είναι γνωστά περίπου 550 είδη επιμυών (rats) και 150 είδη μυών (mice). Από τα 700 αυτά είδη μόνο τα τρία συναναστρέφονται με τον άνθρωπο και μοιράζονται την τροφή του. Τα είδη αυτά είναι :

α. Ο Rattus norvegicus (φαιός επίμυς ή επίμυς  ο νορβηγικός).

β. Ο Rattus rattus (μαύρος επιμύς, καραβίσιος).

γ.  Ο Mus musculus (μυς ο οικόσιτος).

Οι επιμύες και οι μύες είναι παμφάγοι, προτιμούν όμως τα δημητριακά   και τα προϊόντα τους. Οι μύες που ζουν στα ψυγεία τρέφονται με κρέας. Οι απιστήσεις τους σε νερό ποικίλλουν. Οι μύες μπορούν να ζήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς νερό, με την προϋπόθεση όμως ότι η υγρασία των τροφών που καταναλώνουν δεν είναι μικρότερη από 10-14%. Αντίθετα οι επιμύες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους νερό για να διατηρηθούν στη ζωή.

Η ανθεκτικότητά τους στο ψύχος επίσης ποικίλλει. Οι μύες θεωρούνται ανθεκτικότεροι. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν και γεννούν και ανατρέφονται τα νεογνά τους μέσα σε σφάγια που βρίσκονται στα ψυγεία.

Οι επιμύες και οι μύες δεν έχουν ιδιαίτερες επιδοτήσεις στα άλματα. Ο Rattus norvegicus μπορεί και πηδά λίγο περισσότερο από 60 cm, ο Rattus rattus έχει κάπως μεγαλύτερες επιδόσεις, ενώ ο Mus musculus δεν μπορεί να κάνει άλματα μεγαλύτερα από 25 cm.  Αντίθετα και τα τρία είδη έχουν καλές επιδόσεις στην αναρρίχηση και ιδιαίτερα ο Mus musculus  ο οποίος είναι ικανός να αναρριχάται σε κατακόρυφους τοίχους από τούβλα και να εισχωρεί στα κτίρια διαμέσου των εξαεριστήρων ή άλλων ανοιγμάτων.

Οι επιμύες και οι μύες μπορούν και έρπουν διαμέσου πολύ μικρών ανοιγμάτων και ιδιαίτερα τα πολύ νεαρά άτομα. Γι΄ αυτόν το λόγο δεν πρέπει να υπάρχει καμιά τρύπα στα κτίρια που να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 0,6 cm εφ΄ όσον θέλουν να αποκλείσουμε την είσοδο στα τρωκτικά.

Πρόληψη της Εγκαταστάσεως και του Πολλαπλασιασμού των Τρωκτικών

α. Σωστή κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων

Στα κτίρια δεν πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα, τρύπες ή κοιλότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρωκτικά ως είσοδο, δίοδο ή φωλιά.  Οι αποχετεύσεις συχνά αποτελούν εισόδους προς τα κτίρια. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει να συντηρούνται κανονικά , τα στόμιά τους και τα ανοίγματα των φρεατίων να είναι προφυλαγμένα με σχάρες. Κατεστραμμένα  δικτυωτά ανοίγματα για τη δίοδο των σωλήνων αποχετεύσεως, πόρτες που δεν εφαρμόζουν καλά, φθαρμένα κατώφλια, κούφια δάπεδα και χωρίσματα, ψευδοροφές και περιβλήματα σωληνώσεων αποτελούν εισόδους και εστίες πολλαπλασιασμού για τα τρωκτικά.

β. Τάξη και καθαριότητα

Αντικείμενα τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως δεν πρέπει να αφήνονται κοντά στις γωνίες ούτε πρέπει να παραμένουν ακίνητα περισσότερο από μία με δύο εβδομάδες, ώστε να μην αποτελούν καταφύγιο για τρωκτικά. Επίσης πρέπει να απομακρύνονται από τα κτίρια και τον περίβολο, αντικείμενα τα οποία μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο στα τρωκτικά. Όπου υπάρχουν στοιβαγμένα πολλά κιβώτια, πρέπει να τοποθετούνται το ένα πολύ κοντά στο άλλο, σε άμεση επαφή με τους τοίχους ή σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 cm απ΄ αυτούς,  δεδομένου ότι τα τρωκτικά αποφεύγουν να διασχίζουν ανοιχτούς χώρους.

γ.  Στέρηση των μέσων διαβίωσης

Τα τρωκτικά για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν, χρειάζονται νερό, τροφή και κατοικία. Γι΄ αυτόν το λόγο οποιαδήποτε τροφή είναι κατάλληλη για τη διατροφή τους (δημητριακά, ξηροί καρποί, λιπαρές ουσίες περιλαμβανομένων και των ζωικών λιπών και του σαπουνιού) πρέπει να φυλάγεται σε καλά κλεισμένους μεταλλικούς περιέκτες. Ταυτόχρονα πρέπει να αποκλειστεί πρόσβαση προς το νερό.

Ιδιότητες Μυοκτόνων Φαρμάκων

1.Είναι εύχρηστα σκευάσματα , ειδικά σχεδιασμένα για να προσελκύουν και να καταπολεμούν τρωκτικά που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα (μιθριδατισμός).

2.Είναι φάρμακα β΄γενεάς και αυτό σημαίνει ότι μικρές δόσεις (γεύματα) αρκούν για να πάρει το τρωκτικό την θανατηφόρα ποσότητα δραστικής ουσίας που απαιτείται

3.Το φάρμακο δρα κατόπιν 3-4 ημερών έτσι ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο «του Φόβου Δολώματος»

4.Με τη δράση του φαρμάκου το τρωκτικό μουμιοποιείται και πεθαίνει μακριά από τους χώρους χωρίς να μυρίζει.

5.Δεν σκορπίζονται από τον αέρα και δεν αλλοιώνονται από την υγρασία.

Πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου αποτελούν τα τρωκτικά.

Εκτός από τις καταστροφές που προκαλούν σε προϊόντα, υλικά και εγκαταστάσεις, μεταφέρουν και πάρα πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο.

Ο έλεγχος και η καταπολέμηση των τρωκτικών, γίνεται με τις εξής μεθόδους: τοποθέτηση ειδικών δολωματικών σταθμών με τις απαραίτητες προδιαγραφές και κλειδί ασφαλείας. Οι δολωματικοί σταθμοί περιέχουν δολώματα αναρτημένα με ασφάλεια, ώστε να μην μπορεί το τρωκτικό να τα μεταφέρει εκτός.

Επίσης οι δολωματικοί σταθμοί:

Δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης του δολώματος και της καταγραφής της.
Κάνουν το δόλωμα πιο ελκυστικό και καταναλώσιμο.
Προστατεύουν το δόλωμα από νερά και υγρασία.
Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο δόλωμα στους μη αρμόδιους, σε παιδιά και ζώα.
Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται βάσει σχεδίου από τον υπεύθυνο επιστήμονα, αριθμούνται και σημαδεύονται σε ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου. Ενδεικτικές ταμπέλες υποδεικνύουν τις θέσεις τους, ώστε να μην καταστρέφονται κατά λάθος, αλλά και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα από το προσωπικό της εταιρείας μας.

Μέσα σε χώρους παραγωγής, γενικώς, δεν τοποθετούνται τρωκτικοκτόνα. Για να ελέγχουμε την παρουσία των τρωκτικών, χρησιμοποιούνται ειδικοί σταθμοί ελέγχου με δολώματα χωρίς δραστική ουσία ή κάποιο άλλο τρόπο σύλληψης (μηχανικές παγίδες σύλληψης).

Σημαντικός παράγοντας παραμένει και εδώ η πρόληψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημεία που μπορεί να αποτελέσουν διόδους ή εστίες τρωκτικών θα πρέπει να σφραγίζονται, να μην αφήνονται υλικά για πολύ καιρό ακίνητα στο ίδιο σημείο και γενικώς κατά περίπτωση θα πρέπει να γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που θα κάνουν δύσκολη την παρουσία και τη διέλευση των τρωκτικών στο χώρο.

Μεγάλη βοήθεια αποτελεί και η στατιστική απεικόνιση των ευρημάτων, μέσα από την επεξεργασία των δελτίων ελέγχου δολωματικών σταθμών, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ

Μυοκτονίες, Απολυμανσεις, Απεντομώσεις

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author

Occupation : Αποφράξεις Απολυμάνσεις - Pest control

2 Σχόλια

Trackback  •  Comments RSS

  Post a Reply

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Top