αμερικανική κατσαρίδα

αμερικανική κατσαρίδα

Αμερικάνικη κατσαρίδα (Periplaneta Americana)

Η Αμερικάνικη κατσαρίδα έχει περίπου 4cm μήκος και 7mm πλάτος. Έχουν κοκκινωπό καφέ χρώμα.

Οι κατσαρίδες είναι έντομα που συνυπάρχουν με τον άνθρωπο για πολλές χιλιάδες χρόνια. Αυτό το είδος αν και ονομάζεται κοσμοπολίτικο δεν συναντάται στις βόρειες περιοχές όπως άλλα είδη.  Η αμερικανική κατσαρίδα (Periplaneta americana) προτιμά την υγρασία και τη ζέστη

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ (Periplaneta Americana)

 • Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος κατσαρίδα που δημιουργεί προβλήματα στη χώρα μας. Απαντώνται κυρίως στους υπονόμους και τα φρεάτια και μέσω των σωληνώσεων της αποχέτευσης μεταφέρονται στις κουζίνες και στα μπάνια. Τα τέλεια έντομα μπορούν να πετάξουν και έτσι μεταφέρονται σε νέους χώρους όπου δημιουργούν καινούργιες προσβολές.
 • Καλό κλείσιμο τυχόν ανοιγμάτων γύρω από αποχετεύσεις εμποδίζει την είσοδο των εντόμων στους εσωτερικούς χώρους.
 • Υπολειμματικός ψεκασμός κυρίως σε φρεάτια και αποχετεύσεις μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς του εντόμου αυτού και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να μεταφερθούν εντός των κατοικιών.

Αμερικανική Κατσαρίδα – Γενικές πληροφορίες

Εμφάνιση

Αμερικάνικη Κατσαρίδα

 • 28 – 44 mm. μήκος.
 • Γυαλιστερό κόκκινο-καφέ χρώμα.
 • Τα φτερά είναι πιο μακριά από το σώμα στο αρσενικό και μόλις επικαλύπτουν την κοιλιά στο θηλυκό.
 • Τρέχει (μπορεί να πετάξει σε υψηλές θερμοκρασίες).

Κύκλος ζωής

 • Η ωοθήκη, που περιέχει 6 – 28 αυγά, φέρεται από το θηλυκό για αρκετές ημέρες πριν εναποτεθεί. Μερικές φορές κολλιούνται, συνήθως σε ομάδες.
 • Εκκολάπτονται σε 1 – 2 μήνες.
 • Οι νύμφες συνήθως αναπτύσσονται σε 5 μήνες, αλλά αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 15 μήνες.

Συνήθειες

 • Κυρίως στο εσωτερικό κτιρίων, αποχετεύσεις, υπόγεια, οριζόντιους και κάθετους αγωγούς.
 • Νυκτόβια.
 • Παμφάγα.
Top